زال یک موتور جستجوی فارسی است که توسط شرکت بیان و با هدف ارتقا کیفیت خدمات جستجو برای کاربران فارسی زبان در حال توسعه است. در حال حاضر استفاده از زال تنها از طریق ابرجستجوگر سلام امکان پذیر است.


اجزا و سامانه های مختلف زال